Wizyt:
Dzisiaj: 2Wszystkich: 50437

Ulotki wyborcze

Zakres usług » Ulotki wyborcze

Materiały wyborcze, takie jak ulotki, plakaty i gazetki, są niezbędnym elementem skutecznej kampanii wyborczej niezależnie od tego, czy kandydujemy do Parlamentu Europejskiego, Sejmu lub Senatu RP, czy do lokalnego samorządu. Ich podstawową zaletą jest możliwość pełnego panowania nad treścią przekazu – to kandydat i jego sztab decydują o formie i treści każdego z materiałów oraz o sposobach dotarcia z nimi do wyborców.

Aby ulotki wyborcze spełniły swoją rolę, czyli wypromowały kandydata, trzeba mieć dobry pomysł – nie tylko na same ulotki, długopisy czy torby, ale i na sposób ich dystrybucji.

W większości przypadków trudno nam będzie samodzielnie zaprojektować materiały wyborcze, warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Każda ulotka wyborcza powinna spełniać trzy podstawowe warunki: czytelność, atrakcyjność i praktyczność.


Czytelność

Czytelna ulotka to taka, w której zachowane są właściwe proporcje pomiędzy formą a treścią.

Na czytelność formy ulotki mają wpływ:

 • czcionka o prostym, wyraźnym kroju i odpowiednio dużym rozmiarze,
 • dobrze dobrana kolorystyka, dostosowana do kolorystyki komitetu wyborczego, z którym kandydat jest związany,
 • brak zlewających się kolorów np. pomarańczowego z czerwonym – warto stosować raczej kolory kontrastujące np. zielony z czarnym, granatowy z białym.

O czytelności treści ulotki decydują:

 • prosty i zrozumiały dla przeciętnego wyborcy tekst,
 • brak pustych bądź przesadnie patetycznych słów,
 • brak specjalistycznego słownictwa.

Przygotowując ulotkę wyborczą, warto pamiętać o następujących elementach:

 • zdjęcie kandydata – choć nie powinno ono zajmować 90% miejsca,
 • dobrze widoczne nazwisko – w czasie głosowania wyborca nie widzi zdjęć kandydatów, ale ich nazwiska, dlatego warto się postarać o to, aby nasze nazwisko zostało dzięki kampanii wyborczej dobrze zapamiętane,
 • logotyp ugrupowania,
 • hasło wyborcze,
 • numer listy, miejsce na liście,
 • data wyborów,
 • informacja o kandydacie i jego związkach z lokalną społecznością,
 • zarys programu wyborczego – na ulotce nie ma miejsca na rozbudowane teksty, piszemy więc raczej hasłami,
 • dane kontaktowe – zwłaszcza adres strony www i adres e-mail.


Atrakcyjność

Atrakcyjna ulotka wyborcza to taka, która:

 • zawiera zdjęcie polityka – dobre zdjęcie portretowe, najlepiej wykonane przez profesjonalnego fotografa, zdjęcie dokumentujące spotkanie z wyborcami lub zdjęcie z rodziną, w rozdzielczości dobranej do wymiarów ulotki,
 • ma oryginalną formę, np. ulotka w kształcie koperty na listy czy rozkładanej harmonijki – jej wykonanie będzie oczywiście droższe niż typowych materiałów, ale jednocześnie taka ulotka wyróżni się na tle innych i przyciągnie uwagę wyborców


Praktyczność

Praktyczna ulotka jest pod względem formy:

 • dostosowana do sposobu kolportażu, np. jeśli ma być wrzucana do skrzynek pocztowych to mieści się w nich bez składania, zwijania etc., jeśli ma być rozdawana na ulicy to mieści się w kieszeni lub łatwo się ją składa,
 • wydrukowana na dobrze dobranym papierze, który nie brudzi rąk.

Wyrazem praktycznego podejścia do ulotek wyborczych będzie również przemyślenie:

 • ich ilości – uwzględniającej liczbę wyborców, własne możliwości organizacyjne i finansowe,
 • czasu ich wydrukowania/produkcji tak, aby zdążyć z kolportażem.

Ważna jest również praktyczność treści ulotki, polecam drukowanie ulotek dwustronnych, w których jedna strona jest poświęcona prezentacji kandydata i jego programu, a druga zawiera np. rozkład jazdy popularnej linii autobusowej lub listę ważnych numerów alarmowych. W ten sposób znacznie zwiększamy szansę na to, że ulotka nie zostanie wyrzucona.

Ulotki mogą być wykorzystane w czasie kampanii ukierunkowanej, jeśli dla każdej z grup, do której chcemy się zwrócić, przygotujemy inną ulotkę, np. ulotka dla mieszkańców danej dzielnicy na temat kanalizacji, ulotka dla inwestorów na temat planów zagospodarowania przestrzennego, ulotka dla kierowców na temat parkingów.