Wizyt:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 53080

Kontrola

Zakres usług » Kontrola

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług opracowaliśmy zestaw procedur kontrolnych. Procedury te stosujemy przy wykonywaniu każdego zlecenia i wobec wszystkich pracujących dla nas kolporterów. Przyjęliśmy zasadę, że każdy kolporter jest odpowiedzialny za wykonaną pracę. Dla weryfikacji pracy kolporterów stosujemy procedury kontroli wewnętrznej czyli przeprowadzanej przez naszych pracowników. Celem kontroli wewnętrznej jest wychwycenie wszelkich ewentualnych niedociągnięć oraz ich natychmiastowa korekta. Kontrola wewnętrzna w terenie odbywa się kilka godzin po rozpoczęciu pracy przez kolporterów.

Zapewniamy zleceniodawcy możliwość wykonania kontroli we własnym zakresie, w trakcie wykonywania pracy. Kontrola wspólna wraz ze Zleceniodawcą następuje w ostatnim dniu kolportażu lub na bieżąco. W kontroli bierze udział po jednym pracowniku każdej ze stron. Do przeprowadzenia kontroli wspólnej wykorzystywany jest formularz kontroli będący ankietą do przeprowadzenia wywiadu z osobami zamieszkującymi obszar kolportażu. W każdym mieście sprawdza się od 10 do 20 lokalizacji w dowolnie wybranych przez Zleceniodawcę rejonach. Kontrolerzy proszą osoby ankietowane o odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu, dotyczące otrzymania bądź nie ulotki. Na podstawie udzielanych odpowiedzi wyliczany jest wskaźnik dotarcia (ilość potwierdzeń otrzymania próbki / ilość ankietowanych osób).

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że ten system kontroli sprawdził się znakomicie. Kontrola przeprowadzona z obu stron jednocześnie, daje gwarancje rzetelności jej przeprowadzenia.

Podstawą naszych działań jest zapewnienie jak najlepszej jakości kolportażu. Dzięki wypracowanym procedurom nadzoru nad kolportażem i standardom pracy gwarantujemy Klientowi skuteczność dotarcia na poziomie 90% - 95%.