Wizyt:
Dzisiaj: 2Wszystkich: 50437

Gazetki reklamowe

Zakres usług » Gazetki reklamowe

Gazetka reklamowa to „druk służący celom informacyjnym, przeznaczonym do szybkiego rozpowszechniania, o objętości odpowiadającej wielokrotności 4, 8 i 16 stron. Odbiorca gazetki ma możliwość wielokrotnego korzystania z gazetki reklamowej, a w kontaktach z nadawcą ma prawo powoływać się na dane, które są w niej zawarte.


Akcja wykonywana po przejrzeniu gazetki reklamowej.

Aż 78% respondentów odpowiedziało, że zdarza im się specjalnie pójść do sklepu po artykuły, które zobaczyli w gazetce. Jest to bardzo duży procent osób, zważywszy na liczbę dystrybuowanych gazetek przez sieci hipermarketów. Tylko co piąty klient zadeklarował, że nie udał się nigdy do sklepu po tym jak przejrzał gazetkę.


Częstość akcji wykonywanej po przejrzeniu gazetki reklamowej.

Otóż prawie 4 na 10 ankietowanych zadeklarowało, że odwiedza hipermarket, aby kupić artykuły z gazetki raz na kilka jej wydań. Z czego 4% uważa, że robi to co wydanie gazetki reklamowej. Natomiast 61% określiło częstość jako: rzadziej niż raz na kilka wydań. Nie zmienia to faktu, iż bardzo optymistycznie można odczytywać wyniki poniższego pytania. Przedstawione wyniki pokazują niezwykłą skuteczność gazetek reklamowych. Zaznaczając, że klient nie wybiera się nigdy do tak dużego sklepu tylko po jeden artykuł, można łatwo stwierdzić, że duży odsetek ludzi otrzymujących tego typu nośnik odwiedza specjalnie hipermarket po obejrzeniu gazetki reklamowej.

Według przeprowadzonych badań, aż 80% respondentów ma kontakt z gazetką reklamową, którejś z sieci hipermarketu. Jest to imponująca liczba. Aż 83% osób odpowiedziało, że w ich miejscowości jest przynajmniej jeden hipermarket. Dzięki tym wskaźnikom można stwierdzić, iż powstaje spora grupa respondentów, która jest potencjalnym klientem sieci hipermarketów. Dodatkowym elementem, który potwierdza potencjalną skuteczność tego nośnika jest to, że ponad 93% osób, które dostają gazetkę reklamową, przegląda ją. Ważną rzeczą jest fakt, że 78% respondentów deklaruje, że zdarza im się pójść do hipermarketu specjalnie po artykuły, które są zaprezentowane w gazetce reklamowej.
Klienci uważają, że gazetki są rzeczą potrzebną. Problemem jednak są nieodpowiedzialne firmy zajmujące się dystrybucją, które potrafią wprowadzać swoją niefrasobliwością nieład podczas przekazywania nośnika do odbiorców. Tu należy wspomnieć, że spowodowane jest to bardzo niską stawką płaconą przez supermarkety firmom kolporterskim.
Co 4 respondent stwierdził również, że gazetki reklamowe ułatwiają wybór hipermarketu. W percepcji konsumentów gazetki reklamowe są użytecznym nośnikiem wspomagającym dokonanie decyzji zakupowych.
Gazetki reklamowe są jednak skutecznym narzędziem przekazu marketingowego. Stosowane są przez każdą sieć hipermarketów w Polsce. Gazetki reklamowe są w pełni docenione przez konsumentów, którzy korzystają z informacji w nich zawartych. Jest to nośnik reklamowy jeszcze przez długi czas utrzymywać będzie swoją silną pozycję lidera wśród nośników używanych przez sieci hipermarketów. Równie długo będzie nieodłącznym elementem konsumenckiego świata handlu detalicznego. Wszystko to zawdzięcza swojej niebywałej skuteczności w przypadku komunikacji marketingowej sieci hipermarketów z konsumentami. Tym samym teza, że gazetki reklamowe są skutecznym środkiem komunikacji marketingowej sieci hipermarketów z konsumentami została udowodniona Gazetki reklamowe są jednak skutecznym narzędziem przekazu marketingowego. Stosowane są przez każdą sieć hipermarketów w Polsce. Gazetki reklamowe są w pełni docenione przez konsumentów, którzy korzystają z informacji w nich zawartych. Jest to nośnik reklamowy jeszcze przez długi czas utrzymywać będzie swoją silną pozycję lidera wśród nośników używanych przez sieci hipermarketów. Równie długo będzie nieodłącznym elementem konsumenckiego świata handlu detalicznego. Wszystko to zawdzięcza swojej niebywałej skuteczności w przypadku komunikacji marketingowej sieci hipermarketów z konsumentami. Tym samym teza, że gazetki reklamowe są skutecznym środkiem komunikacji marketingowej sieci hipermarketów z konsumentami została udowodniona.

Gazetki reklamowe : MaketingiDystrybucja.pl